HISTORY

Viva Dance je osnovan 1993 godine kao udruzenje studenata koji su studirali sport (tzv. DIF) na Univerzitetu u Novom Sadu. Idejni tvorac i nosilac projekta je bila Gordana Oreščanin, tadašnji student prve godine Fakulteta fizičke kulture i fizičkog vaspitanja.

Isprva se zvao Univeritetski Plesni Klub Viva, jer je bio orijentisan interesima i radu studenata. Kasnijim obrazovanjem i rastom prerasta u Klub koji je posvećen radu i razvoju deci i mladima.

Danas Viva Dance podrazumeva pre svega edukaciju u oblasti plesa i kulture življenja i to svih uzrasta, jer…

PLESATI znači VOLETI, a voleti znači ŽIVETI!