Mjuzikl TEORIJA RELATIVITETA (20 May 2021)

IMG_4686
 
 
Mjuzikl TEORIJA RELATIVITETA je projekat koji se finansira is budžeta Republike Srbije Ministarstva kulture i informisanja.
 
Tokom 8 meseci stvaranja umetničkog dela obezbeđuje se aktivna uloga mladima u projektu (60 plesača, glumaca i pevača) direktno podstićući mlade talente u razvoju savremenog stvaralaštva. 
 
Projekat je namenjen mladima Srbije.
 
Cilj projekta je obučiti direktne korisnike (izvođače) i informisati indirektne korisnike (širu javnost, publika) o savremenim i pristupašnim alatima scenskog izražavawa da ih primenjuju na sopstvenim umetničkim stazama vodeći ih od igre do slobode izražavanja i konzumiranja u svakodnevnom životu te ujedno edukovati direktne korisnike kao i publiku o važnosti ženskog stvaralaštva i rodnoj ravnopravnosti kroz prikaz života i dela Mileve Marić Ajnštajn.
 
Plan održivosti projekta jeste da mladi umetnici prikažu javnosti sopstveni format i time se prodobije pažnja novih potencijalnih učesnika na nekim od budućih performansa kao i umrežavanje različitih vrsta umetnosti.
 
tema koja se obrađuje sa učesnicima projekat bazira se na život i delo vrlo talentovane i vredne žene koja nije imala uslove ravnopravnog izražavanja sa muškarcima.
Danas su mnogo bolji uslovi izražavanja, stvaranja i inovacija nego tada, ali još uvek se osete tragovi tako dugotrajnog neravnopravnog odnosa prema ženama koje će se naročito obrađivati u ovom projektu sa ciljem naglašavanja posledica koje takav odnos uzrokuje bez obzira na vreme i prostor.
Kroz prepoznavanje sličnosti i pravljenja paralela sa današnjim vremenom i prostorom najviše će se uticati na decu i mlade, i to oba pola kojima će se kroz oblik vrlo atraktivnog scenskog izražaja predočiti evidentne posledice negativnog odnosa prema ženskom polu bilo kog uzrasta u bilo koje vreme i bilo kom prostoru.