THEATRE MUSICALS

Leta 2001. godine osnivačica Viva Dance-a Gordana Oreščanin boravi na Broadway-u (New York, USA) radi stručnog usavršavanja i od tada počinje sasvim nova era predstvaljanja plesa u Srbiji, jer sve do tada nije bilo mjuzikla sa akcentom na Jazz Dance na domaćoj pozorišnoj sceni.

2005. godine se vraća plesnim predstavama i koreorežira prve moderne mjuzikle na sprskim pozorišnim scenama: