Dijana Kozarski


 
Dijana Kozarski
 
kontakt email adresa: d.kozarski@hotmail.com


1984  stekla zvanje Diplomirana baletska igračica u Baletskoj školi "Lujo Da Vičo" u Beogradu.

1980-1981  gostovala u Ruskom Nacionalnom Pozorištu BOLJŠOJ TEATRU u Moskvi, Rusija.

1983-2004  PRIMA BALERINA sa mnogobrojnim vodećim ulogana u predstavama Srpskog Narodnog Pozorišta u Novom Sadu.

2004-DANAS  redovan profesor dramskog departmana Akademije Umetnosti Univerziteta u Novom Sadu.

2007-DANAS  pedagog i koreograf u Viva Dance Academy u Novom Sadu.

2008-DANAS  predsednica komisije za sticanje licenci nastavnika baletskih škola u Beogradu.
Dijana Kozarski je rođena 01.10.1965. u Valjevu, SFR Jugoslaviji.