2010

Naše najuspešnje koreografije u 2010 godini:
 
* koreografija ”Piano” – koreograf Mitja Popovski
Jun 2010, Show Dance National Championship (Vrnjačka Banja) – zlatna medalja
October 2010, Show Dance European Championship (Dunaujvaroš, Mađarska) – zlatna medalja za koreografiju grupe
November 2010, Show Dance World Championship (Riesa, Nemačka) – finale svetskog prvenstva
Plesači: Ivana Pantić, Maša Ćović, Dana Vujović, Milana Božić, Valentina Ferenc, Sofija Bajić, Marijana Trtić

* koreografija ”Masha” – koreograf: Gordana Oreščanin
Jun 2010, Show Dance National Championship (Vrnjačka Banja) – zlatna medalja
October 2010, Show Dance European Championship (Dunaujvaroš, Mađarska) – srebrna medalja za koreografiju soliste
November 2010, Show Dance World Championship (Riesa, Nemačka) – finale svetskog prvenstva
Plesač: Maša Čović

* koreografija “My parents” – koreograf: Gordana Oreščanin
Jun 2010, Show Dance National Championship (Obrenovac) – zlatna medalja
November 2010, Show Dance World Championship (Riesa, Nemačka) – finale svetskog prvenstva za soliste
Plesač: Dejana Bajić